Linh mục Tuyên úy quân đội đóng giả tội phạm để giải cứu cậu bé khỏi nạn buôn bán nội tạng

Cha Ignacio không dừng lại sau cuộc giải cứu Manuel, và cũng không dừng lại ở biên giới đất nước mình. Tại vùng Amazon thuộc Peru, ngài và một ...
http://www.vietcatholic.net/News/Html/270216.htm

Comments

Popular posts from this blog

Afghanistan: Mồ chôn của những đế chế

Việt Nam ghi nhận mức gia tăng hàng ngày lớn nhất trong các trường hợp Chính phủ